AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-01-07

Nabór kandydatów do robót publicznych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów w 2019 roku będzie organizowała roboty publiczne. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o zatrudnienie w ramach robót publicznych mogą ubiegać się bezrobotni, którzy maja ustalony drugi profil pomocy.

Szczegółowe informacje odnośnie ustalonych profili można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie, Rynek 27, tel.: 74 832 52 35.

Osoby spełniające ustalone kryteria zachęcamy do składania podania o przyjęcie do pracy zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w BIP-ie Urzędu Gminy Dzierżoniów w zakładce nabór na stanowiska - robotnik gospodarczy.

Preferowane będą osoby, które wcześniej nie były zatrudnione w Urzędzie Gminy Dzierżoniów w ramach robót publicznych oraz osoby bezrobotne będące dłużnikami alimentacyjnymi.

Podania należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1, w terminie do 8 lutego 2019 r.

Dodatkowe informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 74 832 56 84 lub 74 832 56 86.

powrót do poprzedniej strony