AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-04-15

Nabór dzieci do żłobka gminnego

aktualności Gmina Dzierżoniów

Nabór dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat do Żłobka Gminnego Sudeckie Skrzaty w Dzierżoniowie przy ulicy Ząbkowickej 70 w ramach projektu "Żłobek równych szans w Gminie Dzierżoniów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.

Rekrutacja do projektu trwa do 18 maja 2020 r.
Otwarcie żłobka - 1 czerwca 2020 r.

W związku ze stanem epidemicznym ogłoszonym w kraju, termin rozpoczęcia działalności żłobka może ulec zmianie.

Szczegóły rekrutacji:

  • należy pobrać ze strony wszystkie załączniki, tj.: formularz zgłoszeniowy, regulamin, oświadczenie o spełnianiu kryteriów oraz oświadczenie o wielodzietności;
  • wszystkie dokumenty należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami;
  • dołączyć kopie wymaganych załączników i podpisać wszystkie dokumenty;
  • dokumenty rekrutacyjne można składać w dwóch formach:
    1. wersji elektronicznej - podpisane dokumenty (skan lub zdjęcie), wysłane na adres: zlobek@ug.dzierzoniow.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: Rekrutacja do Żłobka Gminnego Sudeckie Skrzaty lub
    2. w wersji papierowej - podpisane dokumenty należy wrzucić do skrzynki znajdującej się w holu Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie. Dokumenty wrzucane do skrzynki należy wcześniej spakować do koperty opisanej: "Rekrutacja do Żłobka Gminnego Sudeckie Skrzaty". Na kopercie nie wolno wpisywać swoich danych osobowych.

Lista przyjętych dzieci zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów i Żłobka Gminnego w terminie do 22 maja 2020 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub trudności związanych z pozyskiwaniem informacji na temat rekrutacji przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, prosimy o kontakt mailowy: zlobek@ug.dzierzoniow.pl lub pod numerem telefonu: 74 832 56 93.

Do pobrania:

powrót do poprzedniej strony