Strona główna

Na sprzedaż działka zabudowana położona w Tuszynie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-07-05

Na sprzedaż działka zabudowana położona w Tuszynie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów podaje do wiadomości ogłoszenie o sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, udziału 3/12 części w działce zabudowanej nr 345 położonej w Tuszynie.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.: 74 832 56 85.

powrót do poprzedniej strony