Strona główna

Mieszkańcy Ostroszowic w rolach bohaterów "Moralności pani Dulskiej"

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-12-09

Mieszkańcy Ostroszowic w rolach bohaterów "Moralności pani Dulskiej"

aktualności Gmina Dzierżoniów

Od lat 50. XX wieku w Ostroszowicach działał teatr, który założył charyzmatyczny miejscowy nauczyciel Paweł Bas wraz z żoną Stefanią. Ludowy Zespół Teatralny składający się z mieszkańców wsi co roku przygotowywał premiery sztuk teatralnych.

Ostroszowicki teatr przed laty zdobywał laury w powiecie, województwie i kraju. Tę spuściznę chcą wykorzystać mieszkańcy Ostroszowic, którzy realizują wyjątkowy projekt pn. "Teatralne przygody we Wsi Artystycznych Tradycji".

Zwieńczeniem przedsięwzięcia będzie premiera "Moralności pani Dulskiej", która odbędzie się w niedzielę 19 grudnia o 16:00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ostroszowicach.

Zadanie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego oraz przedsięwzięcia 3.1.1 "Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR" objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ślężanie"

W rolę bohaterów spektaklu wcielą się sami mieszkańcy Ostroszowic, którzy do swojego występu przygotowują się od kilku miesięcy pod okiem reżyser Joanny Tofel.

Premierze będzie towarzyszyć wyjątkowa wystawa. Do dziś zachowały się bowiem stare zdjęcia, dokumenty i pamiątki związane z działalnością Pawła Basa.

Dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 6180 zł pozyskała Ochotnicza Straż Pożarna w Ostroszowicach przy pomocy gminy Dzierżoniów. Wsparcie pochodzi ze środków unijnych za pośrednictwem LGD "Ślężanie".

Mieszkańcy Ostroszowic w rolach bohaterów Moralności pani Dulskiej
powrót do poprzedniej strony