AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-01-14

Mieszkańcy gminy wybiorą w niedzielę nowych sołtysów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Mieszkańcy trzynastu spośród piętnastu sołectw gminy Dzierżoniów wybiorą w niedzielę 20 stycznia swoich sołtysów. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 8:00 - 16:00.

Wybory te są niezwykle ważne dla całej społeczności lokalnej. Dotyczą gospodarzy miejscowości - osób szczególnie ważnych dla rozwoju sołectwa, dbających o realizację postulatów zgłaszanych przez mieszkańców i reprezentujących ich na zewnątrz. Dlatego serdecznie zachęcamy do oddania swojego głosu.

Wybory sołtysa przeprowadzają sołeckie komisje wyborcze, które pracują społecznie. Zgodnie ze statutami poszczególnych sołectw, sołtys wybierany jest przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim - w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, powszechnym i z zachowaniem zasady równości.

Wybory należy przeprowadzić również wtedy, gdy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat na sołtysa. Taka sytuacja ma miejsce w obecnych wyborach. Kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyska liczbę głosów ważnych nie mniejszą niż 50% + 1 osób głosujących.

W najbliższym czasie Wójt Gminy Dzierżoniów wyznaczy nowy termin wyborów na sołtysów wsi Kiełczyn i Tuszyn. W ustalonym terminie (tj. do 28.12.2018 r.) nie zgłoszono bowiem żadnego kandydata na sołtysa w tych miejscowościach.

powrót do poprzedniej strony