Strona główna

Mieszkańcy gminy Pieszyce z wizytą w Uciechowie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-09-23

Mieszkańcy gminy Pieszyce z wizytą w Uciechowie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Mieszkańcy gminy Pieszyce odwiedzili 22 września Uciechów - "Wioskę Dobrego Humoru". Był to kolejny etap projektu "Między Ślężą a Sową - wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o walory turystyczne regionu" realizowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W Uciechowie gości powitała Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka, która przedstawiła prezentację o naszej gminie oraz o sołectwie Uciechów. Specjalny występ dla mieszkańców gminy Pieszyce przygotował kabaret "Złote Przepiórki".

Nasi goście mogli także podziwiać prace lokalnych artystów i wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez Ewę Janusz i Lucynę Pająk. Mieszkańcy gminy Pieszyce przespacerowali się również po miejscowości i przeszli trasą "Radosnego Questu w Uciechowie". Ostatnim punktem spotkania był krótki turniej w minigolfa.

Kolejne zaplanowane działanie to wizyta grupy z Pieszyc w Owieśnie - "Wsi Okrągłego Zamku". Projekt zakłada także wydanie publikacji, w której opisane zostaną atrakcje turystyczne gmin Dzierżoniów i Pieszyce. Na zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano konferencję podsumowującą, która odbędzie się 22 października w Mościsku.

Zobacz galerię zdjęć z wizyty mieszkańców gminy Pieszyce w Uciechowie.

powrót do poprzedniej strony