Strona główna

Mieszkańcy 3 sołectw wybiorą w niedzielę nowych sołtysów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-03-01

Mieszkańcy 3 sołectw wybiorą w niedzielę nowych sołtysów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Mieszkańcy Kiełczyna, Piławy Dolnej i Tuszyna wybiorą w najbliższą niedzielę (3 marca) swoich sołtysów. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 8:00 - 16:00.

Wybory te są niezwykle istotne dla całej społeczności lokalnej. Dotyczą gospodarzy miejscowości - osób szczególnie ważnych dla rozwoju sołectwa, dbających o realizację postulatów zgłaszanych przez mieszkańców i reprezentujących ich na zewnątrz. Dlatego serdecznie zachęcamy do oddania swojego głosu.

Wybory sołtysa przeprowadzają sołeckie komisje wyborcze, które pracują społecznie. Zgodnie ze statutami poszczególnych sołectw, sołtys wybierany jest przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim - w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, powszechnym i z zachowaniem zasady równości.

Wybory należy przeprowadzić również wtedy, gdy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat na sołtysa. Taka sytuacja ma miejsce w Tuszynie i Kiełczynie. Kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyska liczbę głosów ważnych nie mniejszą niż 50% + 1 osób głosujących.

powrót do poprzedniej strony