Strona główna

Marcowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-03-25

Marcowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy Dzierżoniów to główne tematy marcowej sesji Rady Gminy. Posiedzenie odbyło się w czwartek w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.

Podczas sesji wójt Marek Chmielewski przedstawił radnym sprawozdanie z działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Dzierżoniów. Prezentację na ten temat przygotował Komendant Gminny ZOSP RP w Dzierżoniowie Krzysztof Kot.

Ponadto pisemną informację na temat działań prowadzonych przez policjantów na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy sporządziła Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie. Radni mogli się z nią zapoznać już wcześniej drogą elektroniczną.

Podczas sesji Rada przyjęła też kilka uchwał, m.in. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Dzierżoniów na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Dzierżoniów na lata 2021-2026 oraz przejęcia przez gminę Dzierżoniów zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jodłownik". Radni przyjęli również program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy.

Marcowa sesja Rady Gminy DzierżoniówMarcowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony