Strona główna

Marcowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-04-05

Marcowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz gospodarka odpadami na terenie gminy Dzierżoniów to główne tematy marcowej sesji Rady Gminy. Posiedzenie odbyło się w czwartek 31 marca w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.

Informację na temat gospodarowania odpadami przedłożył Radzie Prezes Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7" Paweł Puszka. Rada wysłuchała również sprawozdań przedstawicieli służb mundurowych z działalności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. O działaniach policji podejmowanych w minionym roku na terenie naszej gminy opowiedziała p.o. Komendant Powiatowa Policji w Dzierżoniowie mł. insp. Monika Kudła-Myślicka, a o pracach straży pożarnej - p.o. Komendant Powiatowy PSP w Dzierżoniowie st. kpt. Sławomir Dudziński. Działalność ochotniczych straży pożarnych przybliżył z kolei Komendant Gminny ZOSP RP w Dzierżoniowie Krzysztof Kot.

Sesja była również okazją do wręczenia podziękowań za wieloletnią pracę odchodzącemu z urzędu kierownikowi Referatu Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego Radosławowi Michałkowi.

Radni przyjęli też kilka uchwał, m.in. w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez gminę Dzierżoniów obywatelom Ukrainy, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2022 r., przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami gminy Dzierżoniów, aktualizacja na lata 2022-2026", udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3012D w Uciechowie", a także partycypacji gminy Bielawa w kosztach realizacji zadania pn. "Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy" realizowanego przez gminę Dzierżoniów przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Marcowa sesja Rady Gminy DzierżoniówMarcowa sesja Rady Gminy DzierżoniówMarcowa sesja Rady Gminy DzierżoniówMarcowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony