Strona główna

Marcowa sesja rady Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-04-02

Marcowa sesja rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Rolnictwo na terenie gminy Dzierżoniów, a także ochrona zabytków - to główne tematy minionej sesji Rady Gminy. Obrady odbyły się w czwartek 28 marca.

Na początku posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów Grzegorz Powązka oraz Pełniąca Funkcję Wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka przekazali na ręce Justyny Kaczorowskiej, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. Reymonta, przyznany przez Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi certyfikat i znak turystyczny "Miejsce Ciekawe". Tym szczególnym wyróżnieniem uhonorowany został pałac w Kiełczynie będący w zarządzie dyrektora Biblioteki. "Miejsce Ciekawe" to marka turystyczna, którą otrzymują miejsca szczególne dla aktywności mieszkańców i atrakcyjne pod względem turystycznym.

W dalszej części sesji radni wysłuchali wystąpień Krzysztofa Balanta, kierownika Biura DIR oraz Piotra Rakoczego, przewodniczącego Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Dzierżoniowie. Panowie przybliżyli zebranym strukturę i zakres działalności Rady Powiatowej DIR oraz omówili problemy z jakimi spotykają się na co dzień rolnicy. W sesji udział wzięli również delegaci do Rady Powiatowej DIR Michał Stępień i Krzysztof Ostrowski.

Głos zabrała również Maria Ptak, przedstawicielka Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu. W swoim wystąpieniu omówiła zasady ochrony konserwatorskiej i możliwości dofinansowania prac rewitalizacyjnych. Swoje wystąpienie miały również: kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego Kamila Wegner oraz Anna Krupa specjalista ds. ochrony zabytków Urzędu Gminy Dzierżoniów. Panie w przygotowanej prezentacji pokazały stan techniczny najważniejszych zabytków na terenie naszej gminy.

Rada przyjęła również kilka uchwał, m.in. w sprawie zmian w budżecie gminy Dzierżoniów na rok 2024, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dzierżoniów.

Marcowa sesja rady Gminy DzierżoniówMarcowa sesja rady Gminy DzierżoniówMarcowa sesja rady Gminy DzierżoniówMarcowa sesja rady Gminy DzierżoniówMarcowa sesja rady Gminy DzierżoniówMarcowa sesja rady Gminy DzierżoniówMarcowa sesja rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony