Strona główna

Marcowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-03-27

Marcowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy to główny temat marcowej sesji Rady Gminy. Posiedzenie odbyło się w czwartek w Urzędzie Gminy Dzierżoniów. Radni debatowali z zachowaniem wszelkich możliwych standardów higieny.

Pisemną informację na temat działań prowadzonych przez policjantów na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy przygotowała Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie. Radni mogli się z nią zapoznać już wcześniej drogą elektroniczną.

Podczas sesji Rada przyjęła też kilka uchwał, m.in. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dzierżoniów, przejęcia przez gminę zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w Mościsku" oraz ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem.

powrót do poprzedniej strony