AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-06-04

LKS-y unowocześnią swoje obiekty sportowe

aktualności Gmina Dzierżoniów

Dwa ludowe kluby sportowe z terenu gminy Dzierżoniów pozyskały dofinansowanie na poprawę bazy sportowej. Dzięki otrzymanym środkom LKS Dobrocin zamontuje na swoim boisku oświetlenie, a LKS "Błękitni" Owiesno - trybuny sportowe.

Oba LKS-y złożyły oferty w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań z zakresu "Poprawy bazy sportowej". Środki w ramach programu organizacje mogły pozyskać na wsparcie modernizacji infrastruktury sportowej: przebudowę lub remont obiektów sportowych, a także zakup sprzętu.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wys. 10 tys. zł, na boisku w Dobrocinie zostanie zamontowane oświetlenie - cztery maszty oświetleniowe z nowoczesnymi lampami LED. Z kolei LKS "Błękitni" Owiesno zakupi i zamontuje 2 szt. trybun sportowych. Planowana liczba miejsc siedzących na trybunach to 80. Podobnie jak w przypadku Dobrocina, wartość dofinansowania wyniosła 10 tys. zł.

Oba kluby, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otrzymały również wsparcie finansowe z budżetu gminy Dzierżoniów - po 10 tys. zł.

Unowocześnienie bazy sportowej z pewnością przyczyni się do stworzenia lepszych warunków zarówno dla trenujących zawodników, jak i kibiców.

LKS-y unowocześnią swoje obiekty sportowe
powrót do poprzedniej strony