Strona główna

Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Dzierżoniów w 2022 r.

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-05-25

Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Dzierżoniów w 2022 r.

aktualności Gmina Dzierżoniów

Stosownie do zapisów § 3 ust. 1 pkt 2b Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000,00 zł, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi pn.: "Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Dzierżoniów w 2022 roku".

Termin wykonania: Do 23 września 2022 r.

Termin i forma złożenia oferty:
Ofertę można złożyć jako korespondencję mailową na adres: g.prockow@ug.dzierzoniow.pl w terminie do dnia 07 czerwca 2022 r. lub pocztą w terminie do 07 czerwca 2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy) do godziny 15.00 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dzierżoniów (pok. 212), ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów w terminie do 07 czerwca 2022 r. do godziny 15.00. Na kopercie z ofertą dopisać: Oferta w postępowaniu na udzielenie zamówienia pn.: "Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Dzierżoniów w 2022 r.".

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Projekt umowy
  4. Klauzula RODO

powrót do poprzedniej strony