AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-07-08

Konkurs fotograficzny "PROW 2014-2020 w obiektywie"

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym promującym dobre praktyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - "PROW 2014-2020 w obiektywie".

Konkurs organizowany jest w II kategoriach wiekowych, tj. dla osób w wieku 13-18 lat oraz powyżej 18 lat. Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Obszarów Wiejskich, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, z dopiskiem na kopercie: konkurs "PROW 2014-2020 w obiektywie'. Termin składania prac upływa 30.09.2021 r. Decyduje data dostarczenia pracy do siedziby Urzędu.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i korzystanie z edytowalnych wersji załączników:

  1. Zarządzenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dot. ogłoszenia konkursu. Zarządzenie zawiera regulamin konkursu, formularz uczestnictwa, oświadczenie i regulamin pracy komisji konkursowej.
  2. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej (edytowalne).
  3. Formularz uczestnictwa (edytowalny).

Szczegóły na stronie: Konkurs fotograficzny prow 2014-2020 w obiektywie.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

powrót do poprzedniej strony