Strona główna

Konkurs filmowy promujący dobre praktyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-08-24

Konkurs filmowy promujący dobre praktyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

aktualności Gmina Dzierżoniów

Sekretariat Regionalny KSOW w woj. dolnośląskim zaprasza do udziału w konkursie filmowym promującym dobre praktyki PROW 2014-2020 pn. "PROW w oku kamery - jak zmieniła się moja miejscowość". Konkurs organizowany jest w II kategoriach wiekowych, tj. dla osób w wieku 13-18 lat oraz powyżej 18 lat.

Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Obszarów Wiejskich, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, z dopiskiem na kopercie: konkurs "PROW w oku kamery - jak zmieniła się moja miejscowość". Termin składania prac konkursowych upływa 04.10.2021 r. Decyduje data dostarczenia pracy do siedziby Urzędu.

Laureatom przyznane zostaną nagrody pieniężne.

Szczegóły na stronie: dolnoslaskie.ksow.pl.

powrót do poprzedniej strony