Strona główna

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-10-21

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR - ruszył nabór wniosków

aktualności Gmina Dzierżoniów

Do piątku 29 października gmina Dzierżoniów prowadzi nabór deklaracji udziału w konkursie grantowym na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci, wnuków i prawnuków z rodzin byłych pracowników PGR. W ramach projektu może zostać sfinansowany zakup komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów oraz dostęp do internetu.

Projekt realizowany jest dzięki funduszom unijnym w ramach programu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR".

Szansę na udział w konkursie grantowym ma rodzic/opiekun prawny zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów pełnoletnich), które spełnia wszystkie kryteria określone w oświadczeniu (Załącznik 7 lub 8), m.in.:

  • zamieszkuje miejscowość lub gminę, gdzie niegdyś funkcjonowało państwowe gospodarstwo rolne (PGR),
  • jest członkiem rodziny byłych pracowników PGR.

O grant dla mieszkańców wystąpi gmina Dzierżoniów.

Zapraszamy uprawnionych mieszkańców naszej gminy do składania niezbędnych oświadczeń w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie (w godzinach pracy urzędu):

  • Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego
  • Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia osoby składającej je we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022, którzy ukończyli 18 rok życia)

Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

powrót do poprzedniej strony