Strona główna

Kolejny obiekt po termomodernizacji oddany do użytkowania

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-12-17

Kolejny obiekt po termomodernizacji oddany do użytkowania

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gimnazjum Gminne w Dzierżoniowie to kolejny obiekt użyteczności publicznej, który został poddany termomodernizacji. W ramach projektu została wymieniona część okien oraz drzwi wejściowych. Cały obiekt docieplono oraz wykonano izolację cieplną fundamentów, a także położono nową elewację.

Dodatkowo wewnątrz budynku został wbudowany nowy węzeł ciepłowniczy. Wymieniono też całą instalację c.o. oraz wykonano oświetlenie czujnikowe i awaryjne w ciągach komunikacyjnych i toaletach.

Po wymianie całego dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej zamontowano instalację fotowoltaiczną. Głównym elementem termomodernizacyjnym budynku Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie była zmiana źródła ogrzewania. Budynek został wpięty do miejskiej sieci ciepłowniczej (wcześniej funkcjonowało tam tradycyjne ogrzewanie węglowe). Dzięki instalacji fotowoltaicznej znacznie zmniejszy się pobór prądu z sieci energetycznych.

Projekt stanowi element wspólnego przedsięwzięcia realizowanego przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim". W trakcie realizacji są jeszcze roboty termomodernizacyjne na dwóch obiektach użyteczności publicznej: Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mościsku oraz budynku biblioteki w Uciechowie.

Inwestycja współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym; Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - OSI.

Kolejny obiekt po termomodernizacji oddany do użytkowaniaKolejny obiekt po termomodernizacji oddany do użytkowania
powrót do poprzedniej strony