AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-02-28

Kolejny budynek po termomodernizacji

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku to kolejny obiekt użyteczności publicznej, który został poddany termomodernizacji. W ramach inwestycji docieplono cały obiekt oraz wykonano izolację cieplną fundamentów. Położono też nową elewację i wymieniono drzwi wejściowe.

Z kolei wewnątrz budynku wymieniono całą instalację c.o. oraz wykonano oświetlenie czujnikowe i awaryjne w ciągach komunikacyjnych i toaletach. Poprawiono również system wentylacji grawitacyjnej.

W budynku szkoły zlikwidowano stary piec węglowy zasilający centralne ogrzewanie, a w jego miejsce zostały zamontowane dwie pompy ciepła (powietrzne). Kompleksowo przebudowano też pomieszczenie kotłowni.

Projekt "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku" stanowi element wspólnego przedsięwzięcia realizowanego przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim". W trakcie realizacji są jeszcze roboty termomodernizacyjne w budynku biblioteki w Uciechowie.

Inwestycja współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym; Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - OSI.

Kolejny budynek po termomodernizacjiKolejny budynek po termomodernizacjiKolejny budynek po termomodernizacjiKolejny budynek po termomodernizacji
powrót do poprzedniej strony