Strona główna

Kolejne zmiany w "Sali rycerskiej" w Owieśnie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-04-08

Kolejne zmiany w "Sali rycerskiej" w Owieśnie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W budynku po byłej remizie OSP w Owieśnie zrealizowano kolejne prace modernizacyjne. W ramach zadania wymieniony został dach i wykonano odwodnienie terenu. Prace remontowe prowadzone były również wewnątrz obiektu.

Łączny koszt zadania wyniósł 20.909,04 zł, z czego 9.908,03 zł pochodziło z nagrody za zajęcie przez Owiesno I miejsca w gminnym konkursie "Kreatywne Sołectwo", a pozostała kwota - z funduszu sołeckiego. Dodatkowe środki na prace modernizacyjne przeznaczyli również sami mieszkańcy Owiesna.

Odwodnienie terenu oraz prace wewnątrz budynku wykonali pracownicy zatrudnieni przez gminę Dzierżoniów w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Budynek spełnia obecnie dwie funkcje. Swoją szatnię mają tam sportowcy, a znajdująca się wewnątrz "Sala rycerska" jest elementem oferty wsi tematycznej "Wieś Okrągłego Zamku". W tym roku planuje się jeszcze zagospodarowanie terenu przed salą.

Serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia "Razem dla wsi", Rady Sołeckiej i sołtys Joanny Pestkowskiej za zaangażowanie i wszelką pomoc w pracach, a także dla Koła Łowieckiego "Bażant" - za przekazanie trofeów łowieckich oraz skór.

Kolejne zmiany w Sali rycerskiej w Owieśnie Kolejne zmiany w Sali rycerskiej w Owieśnie Kolejne zmiany w Sali rycerskiej w Owieśnie Kolejne zmiany w Sali rycerskiej w Owieśnie Kolejne zmiany w Sali rycerskiej w Owieśnie Kolejne zmiany w Sali rycerskiej w Owieśnie Kolejne zmiany w Sali rycerskiej w Owieśnie
powrót do poprzedniej strony