Strona główna

Kolejne środki dla gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-05-26

Kolejne środki dla gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu województwa dolnośląskiego. We wtorek 23 maja wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko wręczył promesy przedstawicielom 31 samorządów subregionu Wałbrzyskiego.

Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka oraz Skarbnik Agnieszka Hul odebrały promesy na zadania, które są lub będą realizowane na terenie naszego samorządu.

777 600 zł dofinansowania ze środków na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów ornych otrzymało zadanie "Piława Dolna VII - droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania gruntów". W ramach zadania przebudowana zostanie droga dojazdowa do gruntów ornych o pełnej konstrukcji na długości ok. 850 m. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 1 500 000 zł.

Kwota 38 936 zł to dofinansowanie zadania "Zakup wyposażenia zespołu pałacowo-parkowego w Kiełczynie" w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi na rok 2023. W projekcie zakupiono między innymi meble i wyposażenie do Regionalnej Izby Pamięci oraz rośliny do zagospodarowania terenu wokół pałacu. Wartość zadania to 77 873,98 zł.

Natomiast zadanie "Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Dzierżoniów w 2023 roku" otrzymało wsparcie finansowe w kwocie 34 650 zł w ramach konkursu "Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej będących własnością gminy". Prace będą polegały m.in. na wykoszeniu i wygrabieniu porostów z dna rowów w miejscach zalegania dużej ilości trawy, udrożnieniu przepustów, odmuleniu mechanicznym oraz remoncie przepustu.

W tym roku konserwowane będą rowy w miejscowości Uciechów a ich łączna długość wyniesie 2827 m.b.

Kolejne środki dla gminy DzierżoniówKolejne środki dla gminy DzierżoniówKolejne środki dla gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony