AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-07-16

Kolejne promesy odebrane

aktualności Gmina Dzierżoniów

Samorządowcy z południa Dolnego Śląska odebrali 14 lipca w Niemczy promesy na przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach "Odnowy Dolnośląskiej Wsi" oraz konkursu na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.

Dofinansowanie w konkursie "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" otrzymało 46 projektów na łączną kwotę 1 309 597 zł. Projekt gminy Dzierżoniów zakłada modernizację dotychczas nieużytkowanego budynku gospodarczego przy ulicy Stawowej w Piławie Dolnej na budynek integracyjny. Kwota, jaką nasza gmina pozyskała na realizację tego zadania z budżetu województwa dolnośląskiego to 30 tys. zł. Więcej o planowanym przedsięwzięciu pisaliśmy w artykule z 29 czerwca.

Z kolei na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych z budżetu województwa przekazano 1 495 684,00 zł. Środki te trafią do 57 dolnośląskich gmin.

Na ten cel nasza gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 32 tys. zł. Prace będą polegały m.in. na wykoszeniu i wygrabieniu roślinności ze skarp i dna rowów, wycięciu drzew i krzewów utrudniających prawidłowy przepływ wody, a także usunięciu zalegającego na dnie urządzeń namułu. Szczegóły w artykule z 30 czerwca.

Kolejne promesy odebraneKolejne promesy odebrane
powrót do poprzedniej strony