Strona główna

Kolejna sesja Rady Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-05-14

Kolejna sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Ślubowanie radnych nieobecnych na pierwszej sesji Rady Gminy Dzierżoniów IX kadencji otworzyło kolejne posiedzenie Rady, które odbyło się 13 maja w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.

Najważniejszymi punktami obrad było powołanie komisji Rady Gminy. Po przeprowadzonych głosowaniach zostały powołane następujące komisje w składach:

  Komisja Rewizyjna:
 • Adam Bulek - przewodniczący
 • Henryka Latacz
 • Ewa Grzelka
 • Augustyn Mucha
 • Grażyna Ziernik
 • Krzysztof Wójcik
  Komisja ds. Budżetu i finansów
 • Sławomir Oleksak - przewodniczący
 • Anna Piekarska
 • Agnieszka Radomy
 • Krzysztof Wójcik
 • Grażyna Ziernik
 • Krystyna Wszół
  Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu
 • Krystyna Wszół - przewodnicząca
 • Henryka Latacz
 • Piotr Śliwa
 • Kamil Świerzko
 • Grzegorz Włodek
 • Agnieszka Pałajska
  Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • Anna Piekarska - przewodnicząca
 • Sławomir Oleksak
 • Zdzisław Kowalski
 • Piotr Śliwa
 • Kamil Świerzko
 • Ewa Grzelka
  Komisja ds. Ładu i Porządku
 • Augustyn Mucha - przewodniczący
 • Zdzisław Kowalski
 • Agnieszka Pałajska
 • Agnieszka Radomy
 • Grzegorz Włodek
 • Adam Bulek
  Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji
 • Krzysztof Wójcik - przewodniczący
 • Adam Bulek
 • Ewa Grzelka
 • Agnieszka Pałajska
 • Krystyna Wszół

W trakcie sesji radni przyjęli również kilka uchwał między innymi w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dzierżoniów, zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej i w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2024, udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 w zakresie jezdni i budowy chodnika w miejscowości Jodłownik", wyboru przedstawiciela do reprezentowania gminy Dzierżoniów w Zgromadzeniu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7" oraz w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich.

Kolejna sesja Rady Gminy DzierżoniówKolejna sesja Rady Gminy DzierżoniówKolejna sesja Rady Gminy DzierżoniówKolejna sesja Rady Gminy DzierżoniówKolejna sesja Rady Gminy DzierżoniówKolejna sesja Rady Gminy DzierżoniówKolejna sesja Rady Gminy DzierżoniówKolejna sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony