Strona główna

Jak kupić węgiel w ramach zakupu preferencyjnego w gminie Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-11-10

Jak kupić węgiel w ramach zakupu preferencyjnego w gminie Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Aby kupić węgiel w cenie preferencyjnej za tonę, mieszkańcy naszej gminy muszą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego albo pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Wzór wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1 oraz poniżej (link wniosek do pobrania).

Wniosek o wydanie zaświadczenia można składać w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia.

Po weryfikacji wniosków pracownicy Urzędu Gminy skontaktują się telefonicznie z wnioskodawcą i ustalą termin odbioru zaświadczenia.

Zaświadczenie wydawane będzie jednokrotnie i w jednym egzemplarzu. Będzie ono ważne w okresie, w którym zostało wydane. Zaświadczenia będą wydawane w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie zaświadczenia jest bezpłatne.

Na uprawnione gospodarstwo domowe przypadają limity zakupów:

  • 1,5 tony do 31 grudnia 2022r ( pierwszy okres),
  • 1,5 tony od 01 stycznia 2023r (drugi okres).
Na każdy okres trzeba będzie składać odrębne wnioski aby uzyskać zaświadczenie.

UWAGA!! Zgodnie z art.6 ust. 1 pkt 6 ustawy gospodarstwa domowe, które w sezonie grzewczym 2022-2023 kupiło już co najmniej 1,5 tony węgla w cenie niższej niż 2000 zł za tonę (na przykład internetowo w sklepie PGG, Bogdanka, itp.), nie ma prawa do zakupu węgla w cenie preferencyjnej w okresie do końca grudnia 2022 r.

powrót do poprzedniej strony