Strona główna

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania tematem styczniowej narady sołtysów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-02-01

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania tematem styczniowej narady sołtysów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Głównym tematem styczniowej narady sołtysów gminy Dzierżoniów była ankieta dotycząca sposobu ogrzewania budynków, która zostanie skierowana do mieszkańców naszej gminy. Posiedzenie odbyło się we wtorek 26 stycznia.

Główne założenia ankiety przedstawił sołtysom Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski. Badanie pomoże w inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków, lokali mieszkalnych i lokali użytkowych znajdujących się na terenie gminy Dzierżoniów.

Mamy nadzieję, że mieszkańcy rzetelnie odpowiedzą na zagadnienia zawarte w ankiecie. Przyczyni się to przede wszystkim do poszerzenia wiedzy na temat rozmieszczenia źródeł niskiej emisji, a także zaplanowania działań samorządu na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.

Ankieta zostanie przekazana mieszkańcom razem z decyzją w sprawie wymiaru podatku, a także będzie ją można pobrać ze strony internetowej gminy.

powrót do poprzedniej strony