Strona główna

Informacje dla Polaków powracających do kraju

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-03-18

Informacje dla Polaków powracających do kraju

aktualności Gmina Dzierżoniów

W świetle obowiązujących przepisów nie muszą być kwarantannowane osoby z otoczenia domowego Polaków, którzy od niedzieli wracają do kraju i są objęci kwarantanną z mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Wyjątek stanowią osoby z najbliższego otoczenia kwarantannowanego w sytuacji, kiedy wystąpią u niego objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem i jest on w trakcie oczekiwania na wynik badania laboratoryjnego.

  • jeśli kwarantannowany otrzyma wynik ujemny - może zostać zwolniony z odbywania kwarantanny;
  • jeśli kwarantannowany otrzyma wynik dodatni - będzie hospitalizowany albo izolowany w warunkach domowych
Kwarantanna jest to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

W przypadku pytań dotyczących osób, które powróciły do kraju i są objęte kwarantanną oraz wątpliwości, na podstawie jakiego dokumentu kwarantannowani na mocy rozporządzenia będą mogli usprawiedliwić pracodawcy swoją nieobecność w pracy, do czasu wprowadzenia rozwiązania systemowego, prosimy kontaktować się w tej sprawie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w celu przekazania danych pozwalających na szybki kontakt w razie zaistnienia takiej potrzeby (e-mail: psse.dzierzoniow@pis.gov.pl, tel.: 74 832 3333 wew. 136 - do godz. 15.00, tel.: 781 55 60 31; 781 55 60 32; 781 55 60 33 - w godz. 15.00 - 22.30).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie

powrót do poprzedniej strony