Strona główna

Dzielisz działkę? Pamiętaj o opłacie adiacenckiej!

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-03-23

Dzielisz działkę? Pamiętaj o opłacie adiacenckiej!

aktualności Gmina Dzierżoniów

W ostatnim czasie na terenie gminy Dzierżoniów obserwujemy wzmożone zainteresowanie budownictwem mieszkaniowym i wynikającymi z tego podziałami nieruchomości na mniejsze, zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przypominamy właścicielom nieruchomości z terenu gminy Dzierżoniów, że od 2016 r. w naszej gminie obowiązuje opłata adiacencka. Taka opłata zostanie naliczona wtedy, gdy wartość nieruchomości wzrośnie na skutek jej podziału.

Stawka opłaty adiacenckiej wynosi:

  • 2% różnicy wartości nieruchomości przed podziałem i po jej podziale w przypadku, gdy decyzja podziałowa uprawomocniła się pomiędzy 16 grudnia 2016 r. a 15 kwietnia 2020 r. (Uchwała nr XXIX/203/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 24 listopada 2016 roku),
  • 20% różnicy wartości nieruchomości przed podziałem i po jej podziale w przypadku, gdy decyzja podziałowa uprawomocniła się po 15 kwietnia 2020 r. (Uchwała nr XIX/127/20 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2020 roku).

Dla prawidłowego ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej istotne znaczenie ma określenie wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego - zarówno przed, jak i po dokonaniu jej podziału. Dopiero porównanie tych wartości pozwala ustalić, czy podział nieruchomości wpłynął na wzrost jej ceny.

Postępowanie w sprawie opłaty adiacenckiej wszczyna się z urzędu, a prowadzone jest w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - tel.: 74/832-56-85.

powrót do poprzedniej strony