AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-11-26

Granty PPGR - ważny komunikat!

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informujemy, że zmianie uległy wymagania dotyczące weryfikacji oświadczeń złożonych przez mieszkańców w ramach naboru do konkursu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym".

Gmina Dzierżoniów (Wnioskodawca), została zobowiązana do weryfikacji złożonych oświadczeń w zakresie zatrudnienia w PGR na podstawie udokumentowania ich następującymi załącznikami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych (świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucję publiczną poświadczający zatrudnienie w PGR).

Według zaktualizowanych informacji od Komisji Przyznającej Granty, zeznania osób fizycznych nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

W związku z powyższym rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu proszone są o dostarczenie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PGR do Urzędu Gminy Dzierżoniów (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do 10.12.2021 r. w godzinach pracy urzędu.

Ważne: rolnicy, którzy złożyli wniosek w ww. programie powinni wykazać, że nie korzystali ze wsparcia ARIMR w ramach programu "Komputer dla rodziny rolnika - 2020". W tym celu należy zgłosić się do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu pobrania niezbędnego zaświadczenia, które należy przedłożyć w Urzędzie Gminy Dzierżoniów najpóźniej do 10.12.2021 r.

Brak przedłożenia wymaganych dokumentów może skutkować odrzuceniem złożonych oświadczeń.

Osoby, które dostarczyły już ww. dokumenty nie muszą tego robić ponownie.

W przypadku pytań, informacji w sprawie udzielają pracownicy Urzędu Gminy Dzierżoniów, tel.: 74 832 56 81.

Do pobrania:

Granty PPGR - ważny komunikat!
powrót do poprzedniej strony