AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-01-09

Granty PPGR - konieczność złożenia oświadczenia

aktualności Gmina Dzierżoniów

Przypominamy o obowiązku złożenia do końca stycznia 2023 r. oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu, zgodnie z założeniami, otrzymanego sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- granty PPGR".

Oświadczenia można składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dzierżoniów, listownie na adres: Urząd Gminy Dzierżoniów, 58-200 Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, z dopiskiem na kopercie "Oświadczenie-Granty PPGR" lub poprzez elektroniczną platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

powrót do poprzedniej strony