AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-01-28

Gospodarka wodno-ściekowa. Styczniowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Głównym tematem minionej sesji Rady Gminy Dzierżoniów była gospodarka wodno-ściekowa na terenie naszej gminy. Obrady odbyły się w czwartek 27 stycznia.

Temat gospodarki wodno-ściekowej i związanych z nią inwestycji przybliżyli prezes Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie Andrzej Bronowicki oraz kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów Rafał Kosek.

Radni przyjęli ponadto kilka uchwał, m.in. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, a także udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu na realizację inwestycji pn. "Budowa drogi powiatowej 3011D w Dobrocinie polegająca na budowie chodnika" oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 3004D polegająca na budowie dwóch peronów autobusowych i chodnika w miejscowości Ostroszowice".

Kolejne uchwały dotyczyły m.in. przejęcia przez gminę Dzierżoniów zadań własnych Województwa Dolnośląskiego: "Budowy dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w km 32+231 i km 36+334 w Piławie Dolnej" oraz "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 384 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jodłownik".

Radni przyjęli też plany pracy komisji Rady Gminy Dzierżoniów na 2022 r.

Gospodarka wodno-ściekowa Styczniowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony