AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-02-28

Gospodarka odpadami i gospodarka wodno-ściekowa. Lutowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Głównym tematem minionej sesji Rady Gminy Dzierżoniów były gospodarka odpadami oraz gospodarka wodno-ściekowa na terenie naszej gminy. Obrady odbyły się w czwartek 27 lutego.

Prezentację na temat gospodarki ściekowej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów przedstawił Rafał Kosek - kierownik ZGK.

Z kolei informację na temat gospodarowania odpadami na terenie naszego powiatu przedłożył Radzie Prezes Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7" Paweł Puszka. Przypomniał o najważniejszych obowiązujących przepisach oraz przybliżył szczegóły zmian, które weszły w życie w minionym czasie w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zakłada ona m.in. obowiązek segregacji odpadów na terenie gmin i ustalenie jednej stawki podstawowej za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców oraz stawki sankcyjnej w przypadku stwierdzenia braku segregacji. Inne ważne zmiany to częściowe zwolnienie z opłaty dla właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy będą prowadzić przydomowe kompostowanie bioodpadów czy zniesienie regionalizacji w gospodarce odpadami.

Podczas sesji głos zabrał również prezes Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie Andrzej Bronowicki, który przybliżył Radzie zadania i główne inwestycje realizowane przez WiK.

Radni przyjęli ponadto kilka uchwał, m.in. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Kołaczowa, przejęcia od Powiatu Dzierżoniowskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3008 D czy ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Gospodarka odpadami i gospodarka wodno-ściekowa Lutowa sesja Rady Gminy DzierżoniówGospodarka odpadami i gospodarka wodno-ściekowa Lutowa sesja Rady Gminy DzierżoniówGospodarka odpadami i gospodarka wodno-ściekowa Lutowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony