Strona główna

Gminne przedszkola zamknięte do 24 maja

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-05-04

Gminne przedszkola zamknięte do 24 maja

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów przeprowadził w poniedziałek 4 maja konsultacje z dyrektorami gminnych placówek oświatowych. Dotyczyły one możliwości otwarcia przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych.

Dyrektorzy przedstawili analizę sytuacji poszczególnych obiektów pod kątem rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego niezbędnych zasad bezpieczeństwa oraz potrzeb w zakresie zapewnienia opieki przedszkolnej. Według przekazanych informacji, na 213 przedszkolaków uczęszczających do gminnych przedszkoli, rodzice jedynie 13 z nich zgłosili taką potrzebę (w poszczególnych placówkach opieką objętych zostałoby od 1 do 5 dzieci).

Większość naszych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych mieści się w budynkach gminnych szkół podstawowych, których działalność jest zawieszona do 24 maja. W budynkach tych znajdują się również inne instytucje użyteczności publicznej - np. biblioteki, a nawet mieszkania prywatne. To powoduje znaczne utrudnienie zachowania rekomendowanych zasad reżimu sanitarnego, a tym samym zagwarantowania bezpieczeństwa przedszkolakom i ich opiekunom.

Po przeanalizowaniu sytuacji postanowiono, że gminne przedszkola i oddziały przedszkolne pozostaną zamknięte do 24 maja - tak jak pozostałe gminne placówki oświatowe. Jednocześnie chcemy zapewnić, że cały czas prowadzone są prace mające na celu odpowiednie przygotowanie placówek oświatowych do ich otwarcia w momencie, kiedy będzie to możliwe.

powrót do poprzedniej strony