Strona główna

Gminne organizacje z szansą na realizację kolejnych projektów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-10-29

Gminne organizacje z szansą na realizację kolejnych projektów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gminne organizacje pozarządowe mają szansę na realizację kolejnych wartościowych przedsięwzięć. Właśnie złożyły wnioski na zadania z zakresu "Rozbudowy i poprawy standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR".

Projekt grantowy już po raz kolejny realizuje LGD "Ślężanie", udzielając wnioskodawcom 99% dofinansowania do realizacji zadań. W poprzednim naborze wybrano 15 projektów z całego obszaru LGD, z czego aż 9 pochodziło z gminy Dzierżoniów. Wierzymy, że i tym razem tereny publiczne naszej gminy zostaną wzbogacone o atrakcyjne elementy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Wnioski złożyły:

  • Stowarzyszenie "Uciechów - Moja Wieś" na zadanie pn. "Zakup i montaż altany rekreacyjnej w miejscowości Uciechów",
  • Stowarzyszenie "Dobrocin - Wieś XXI w." na "Budowę siłowni plenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobrocinie - działka 524, gm. Dzierżoniów",
  • Stowarzyszenie "Nasza Nowizna" - zadanie pn. "Zagospodarowanie Parku dobrych nowin poprzez montaż tablic edukacyjnych",
  • Stowarzyszenie "Razem dla wsi" - zadanie pn. "Doposażenie terenu Parku pod kasztanami w Owieśnie",
  • Ludowy Klub Sportowy "Dąb" Mościsko - "Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Mościsko".

O dofinansowanie na "Budowę pomostu rekreacyjnego w obrębie Dworskich Stawów w Piławie Dolnej" ubiega się również gmina Dzierżoniów, która ściśle współpracuje z organizacjami przy przygotowaniu oraz realizacji wszystkich zadań.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Zadania sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 Stowarzyszenia "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania" pn.: "Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR - projekt grantowy"

Gminne organizacje z szansą na realizację kolejnych projektów
powrót do poprzedniej strony