Strona główna

Gminne organizacje pozyskały kolejne środki na infrastrukturę turystyczną

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-07-02

Gminne organizacje pozyskały kolejne środki na infrastrukturę turystyczną

aktualności Gmina Dzierżoniów

Dzięki współpracy aktywnych mieszkańców naszej gminy, Urzędu Gminy Dzierżoniów i Lokalnej Grupy Działania "Ślężanie", w najbliższych miesiącach tereny publiczne gminy Dzierżoniów zostaną wzbogacone o kolejne elementy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

1 i 2 lipca w biurze LGD w Sobótce nasze stowarzyszenia podpisały umowy na realizację zadań w ramach projektu grantowego pn. "Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR". Projekt grantowy realizuje LGD "Ślężanie", udzielając wnioskodawcom 99% dofinansowania.

W procesie naboru i oceny wniosków wybrano 4 projekty stowarzyszeń z gminy Dzierżoniów. To kolejny duży sukces naszych organizacji pozarządowych.

W ramach projektu grantowego zostaną zrealizowane następujące zadania:

  • Zagospodarowanie terenu pn. "Słoneczna Polana" w miejscowości Uciechów (drewniana zabudowa studni, ławostoły, huśtawki), wnioskodawca: Stowarzyszenie "Uciechów - Moja Wieś", kwota pomocy: 9 698 zł,
  • Zagospodarowanie "Parku dobrych nowin" poprzez montaż stołów biesiadnych z ławkami, koszy na śmieci oraz tablicy kredowej, wnioskodawca: Stowarzyszenie "Nasza Nowizna", kwota pomocy: 9  900 zł,
  • Budowa punktu widokowego "Kogucia Górka" w Dobrocinie - działka 940, gm. Dzierżoniów, wnioskodawca: Stowarzyszenie "Dobrocin - Wieś XXI wieku", kwota pomocy: 8 100 zł,
  • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie Karpiówka, wnioskodawca: "Stowarzyszenie Piława Dolna", kwota pomocy: 20 000 zł.

Gmina Dzierżoniów współpracuje ściśle z organizacjami przy przygotowaniu oraz realizacji zadań. Infrastruktura powstanie na terenach publicznych, będzie ogólnodostępna i niekomercyjna.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Zadania sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 Stowarzyszenia "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania" pn.: "Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR - projekt grantowy"

Gminne organizacje pozyskały kolejne środki na infrastrukturę turystycznąGminne organizacje pozyskały kolejne środki na infrastrukturę turystycznąGminne organizacje pozyskały kolejne środki na infrastrukturę turystyczną
powrót do poprzedniej strony