Strona główna

Gmina Dzierżoniów otrzymała promesę w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-07-24

Gmina Dzierżoniów otrzymała promesę w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi

aktualności Gmina Dzierżoniów

W tym roku modernizowana będzie kolejna sala wiejska na terenie naszej gminy - tym razem w Owieśnie. Dla poprawy warunków użytkowania sali przez społeczność lokalną oraz w celu zmniejszenia emisji CO2 wytwarzanego przez stare urządzenie grzewcze, w projekcie ujęto wykonanie kotłowni i wymianę starego pieca C.O. na piec nowej generacji. Wymieniona zostanie również cała instalacja centralnego ogrzewania.

W budynku w Owieśnie, oprócz sali wiejskiej z zapleczem kuchennym i socjalnym, znajduje się także filia biblioteki gminnej. Odbywają się tam również warsztaty dla przyjezdnych korzystających z oferty wsi tematycznej "Owiesno - Wieś Okrągłego Zamku".

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" na zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowa wymiana centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku użyteczności publicznej Owiesno 88" został złożony przez naszą gminę w marcu 2019 r.

18 lipca w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich wójt Marek Chmielewski odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina Gwoździa promesę Samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 30 000 zł na finansowanie wnioskowanego zadania. Całkowity koszt inwestycji to 115 540,21 zł.

Planowany termin wykonywania robót to sierpień - październik 2019 r.

Gmina Dzierżoniów otrzymała promesę w ramach Odnowy Dolnośląskiej WsiGmina Dzierżoniów otrzymała promesę w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi
powrót do poprzedniej strony