Strona główna

Elżbieta Filipek z Uciechowa sołtysem roku 2018!

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-05-02

Elżbieta Filipek z Uciechowa sołtysem roku 2018!

aktualności Gmina Dzierżoniów

Z wielką dumą informujemy, że sołtys Uciechowa Elżbieta Filipek otrzymała tytuł "SOŁTYSA ROKU 2018" w ogólnopolskim konkursie, organizowanym przez "Gazetę Sołecką" i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Kapituła konkursu pod przewodnictwem redaktor naczelnej "Gazety Sołeckiej" nadała równorzędny tytuł "Sołtys Roku 2018" siedmiu sołtysom z terenu całej Polski. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych i wyróżniających się gospodarzy wsi, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.

Rok 2018 był dla wsi Uciechów wyjątkowo udany. Warto przypomnieć, że wieś otrzymała tytuł "Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej 2018r.".  Ponadto Uciechów zdobył I miejsce w konkursie gminnym "Kreatywne sołectwo" oraz I miejsce w etapie wojewódzkim konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa" za "Park pod uciechowską lipą".

Tytuł "Sołtysa Roku 2018" to sukces Elżbiety Filipek ale także, co zawsze Pani sołtys podkreśla, zasługa wielu aktywnych mieszkańców, którzy realizują lokalne przedsięwzięcia. Ogromnie cieszymy się, że ich ciężka praca i zasługi zostały docenione na szczeblu ogólnopolskim.

Podsumowanie konkursu, połączone z uroczystym wręczeniem nagród odbędzie się 18 czerwca 2019r. w Warszawie, w siedzibie Senatu RP.

Serdecznie gratulujemy!

Elżbieta Filipek z Uciechowa sołtysem roku 2018!
powrót do poprzedniej strony