AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-11-26

E-aktywni na 100%

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na terenie naszej gminy od 1 września do 15 listopada 2020 r. realizowano projekt "E-aktywni mieszkańcy gminy Dzierżoniów". Zajęcia odbywały się stacjonarnie (w Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów w Mościsku) oraz on-line.

Projekt był częścią większego przedsięwzięcia - "E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego". Wzięli w nim udział mieszkańcy naszego województwa, którzy ukończyli 25 lat. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, zaprosiliśmy również sąsiadów z ościennych gmin (miejskiej Dzierżoniów i Świdnica) oraz z powiatu lwóweckiego.

Liderem przedsięwzięcia była gmina Dzierżoniów, a partnerem zarządzającym - Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

Celem głównym projektu było podniesienie przez uczestników zajęć poziomu swoich kompetencji cyfrowych, niezbędnych do skutecznego korzystania z nich w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

W projekcie uczestniczyło w sumie 15 zespołów. Grupy liczące około 10 uczestników miały dwudniowe zajęcia pod okiem profesjonalnego trenera. Dwanaście warsztatów poprowadził Klaus Michał Zejdler, konsultant biznesowy, trener zespołów handlowych.

Szkolenia realizowane były z następujących tematów:

  • "Rodzic w Internecie",
  • "Mój biznes w sieci",
  • "Moje finanse i transakcje w sieci",
  • "Tworzę własną stronę internetową (blog)",
  • "Kultura w sieci".

Dodatkowym atutem projektu jest sprzęt komputerowy, który zostanie przekazany placówce oświatowej gminy (ZSP w Mościsku).

W zajęciach stacjonarnych wzięli udział m.in. seniorzy, a także pedagodzy i pracownicy gminnych szkół. Koordynatorem zadania ze strony lidera była Justyna Kaczorowska, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta w Mościsku. Rekrutacją uczestników i promocją projektu zajęła się Dorota Furtak, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku.

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa", Działanie nr 3.1 "Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".

Opr. Dorota Furtak

E-aktywni na 100E-aktywni na 100E-aktywni na 100E-aktywni na 100
powrót do poprzedniej strony