Strona główna

Dzierżawa nieruchomości w Książnicy

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-03-01

Dzierżawa nieruchomości w Książnicy

aktualności Gmina Dzierżoniów

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 został wywieszony od 1.03.2022 r. do 22.03.2022 r. wykaz nieruchomości położonych w obrębie Książnica, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargowej.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Więcej informacji odnośnie dzierżawy można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.: (74) 8325685.

powrót do poprzedniej strony