Strona główna

Dzienny Dom Senior+ uroczyście otwarty

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-03-01

Dzienny Dom Senior+ uroczyście otwarty

aktualności Gmina Dzierżoniów

Mieszkańcy naszej gminy mogą już korzystać z usług Dziennego Domu Senior+ Gminy Dzierżoniów. 1 marca obiekt został oficjalnie otwarty.

Delegację seniorów oraz przybyłych gości powitał Mirosław Grabowski - kierownik nowej placówki. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski i kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów Piotr Podkówka.

Dzienny Dom Senior+ znajduje się przy ul. Ząbkowickiej 70 w Dzierżoniowie (budynek byłego Gimnazjum Gminnego). Oprócz Domu Seniora mieści się tam również Żłobek Gminny "Sudeckie Skrzaty", a od 1 września działalność rozpocznie Gminne Przedszkole Publiczne. W budynku swoją siedzibę mają także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Promyk Słońca" oraz Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Nowa nazwa całego obiektu - "Dom Pokoleń Gminy Dzierżoniów" - odzwierciedla wachlarz usług społecznych, jakie będą świadczone w tym miejscu.

Oferta Dziennego Domu skierowana jest do nieaktywnych zawodowo mieszkańców naszej gminy w wieku 60+, którzy ze względu na wiek, samotność czy niepełnosprawność wymagają wparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Od uczestników nie będą wymagane zaświadczenia dotyczące stanu zdrowia czy niepełnosprawności.

Zajęcia będą prowadzone dla 20 osób. Wśród świadczonych usług znajdą się między innymi zajęcia rehabilitacyjne, spotkania ze specjalistami (psychologiem, prawnikiem), warsztatowe działania kulinarne, zajęcia rekreacyjne, imprezy okolicznościowe, gry i zabawy towarzyskie. Wszyscy uczestnicy zajęć będą mieli zapewniony ciepły posiłek.

Całkowity koszt inwestycji to 640 378,58 zł. Wartość zadania pn. "Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Gminie Dzierżoniów" wyniosła 631 210,09 zł (roboty budowlane: 549 941,83 zł, wyposażenie: 81 268,26 zł). Zadanie zostało dofinansowane z Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 (300 000,00 zł), Funduszu Inwestycji Lokalnych - I rozdanie - 339 172,05 zł (roboty budowlane - 288 566,83 zł, wyposażenie - 42 643,26 zł, roboty dodatkowe - 7 961,96 zł) oraz z budżetu gminy Dzierżoniów - 1 206,53 zł.

Dzienny Dom Senior+ uroczyście otwartyDzienny Dom Senior+ uroczyście otwartyDzienny Dom Senior+ uroczyście otwartyDzienny Dom Senior+ uroczyście otwartyDzienny Dom Senior+ uroczyście otwartyDzienny Dom Senior+ uroczyście otwartyDzienny Dom Senior+ uroczyście otwartyDzienny Dom Senior+ uroczyście otwartyDzienny Dom Senior+ uroczyście otwartyDzienny Dom Senior+ uroczyście otwartyDzienny Dom Senior+ uroczyście otwartyDzienny Dom Senior+ uroczyście otwartyDzienny Dom Senior+ uroczyście otwartyDzienny Dom Senior+ uroczyście otwarty
powrót do poprzedniej strony