Strona główna

Dzielnicowy wdraża kolejny plan poprawy bezpieczeństwa

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-09-02

Dzielnicowy wdraża kolejny plan poprawy bezpieczeństwa

aktualności Gmina Dzierżoniów

Spadek liczby przestępstw i wykroczeń, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa wizerunku policji to główne cele planu działań priorytetowych dzielnicowego gminy Dzierżoniów. Tym razem działania obejmą Uciechów. Potrwają do końca stycznia 2021 roku.

Poprzedni taki plan realizowany był w Piławie Dolnej. Tam także mieszkańcy zgłaszali w trakcie konsultacji społecznych problem w postaci chuligańskiego i aspołecznego zachowania osób nadużywających alkoholu, spożywanego w miejscach publicznych. Regularne kontrole i współpraca z sołtysem wsi i jej mieszkańcami zaowocowały rozwiązaniem tych problemów.

Podobne zgłaszają od jakiegoś czasu mieszkańcy Uciechowa. Wynikają one również ze zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. W lutym ruszył więc program mający na celu poprawę sytuacji w tej miejscowości, w której stwierdzono wykroczenia przeciwko mieniu, porządkowi i spokojowi publicznemu oraz obyczajności. Problemem jest tam również spożywanie alkoholu w pobliżu sklepu i zaśmiecanie. Dlatego też rejon ten będzie systematycznie kontrolowany przez policjantów, a personel sklepów edukowany w zakresie odpowiedzialności prawnej za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Szeroko zakrojona profilaktyka i działania w terenie mają przynieść efekt w postaci zmniejszenia liczby tych drobnych, ale uciążliwych społecznie konfliktów z prawem. Wszelkie uwagi na temat wykroczeń, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, można zgłaszać dzielnicowemu asp. szt. Andrzejowi Kłosowi:

  • w Rewirze Dzielnicowych przy ulicy Sienkiewicza 18 w Dzierżoniowie (Centrum Przesiadkowe)
  • w każdą środę w godz. 9.00-10.00 w Urzędzie Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1,
  • pod numerem telefonu 478754222 lub 797-306-225,
  • na spotkaniach organizowanych w poszczególnych wsiach,
  • za pośrednictwem sołtysów i radnych.

asp. szt. Andrzej Kłos

powrót do poprzedniej strony