Strona główna

Dzielnicowy wdraża kolejny plan poprawy bezpieczeństwa

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-03-18

Dzielnicowy wdraża kolejny plan poprawy bezpieczeństwa

aktualności Gmina Dzierżoniów

Spadek liczby przestępstw i wykroczeń, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa wizerunku policji to główne cele kolejnego planu działań priorytetowych dzielnicowego gminy Dzierżoniów. Tym razem działania obejmą okolice sklepu przy ul. Głównej w Piławie Dolnej. Potrwają do końca sierpnia 2020 r.

Poprzedni taki plan realizowany był przy Gnejsach we Włókach. Tam także mieszkańcy zgłosili w trakcie konsultacji społecznych problem w postaci chuligańskiego zachowania osób nadużywających alkoholu w miejscach publicznych. Regularne kontrole oraz współpraca z sołtysem wsi i jej mieszkańcami zaowocowały poprawą sytuacji.

Podobne problemy zgłaszają od jakiegoś czasu mieszkańcy Piławy Dolnej. Wynikają one również ze zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dlatego też rejon ten będzie systematycznie kontrolowany przez policjantów.

Szeroko zakrojona profilaktyka i działania w terenie mają przynieść efekt w postaci zmniejszenia liczby drobnych, ale uciążliwych społecznie konfliktów z prawem. Wszelkie uwagi na temat wykroczeń, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, można zgłaszać dzielnicowemu asp. szt. Andrzejowi Kłosowi:

  • w Rewirze Dzielnicowych w Centrum Przesiadkowym w Dzierżoniowie,
  • pod numerem telefonu 797-306-225,
  • na spotkaniach organizowanych w poszczególnych wsiach,
  • za pośrednictwem sołtysów i radnych.

powrót do poprzedniej strony