Strona główna

Działka na sprzedaż w Piławie Dolnej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-01-12

Działka na sprzedaż w Piławie Dolnej

aktualności Gmina Dzierżoniów

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie na tablicy ogłoszeń zostało wywieszone od dnia 12.01.2023 r. ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 2469/10, wraz z udziałem w działkach 1422/1, 1414/1, 2469/1 (stanowiących drogę dojazdową) obręb Piława Dolna.

Pełna treść ogłoszenia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Więcej Informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1, tel. 74 832 56 85, 74 832 56 86.

powrót do poprzedniej strony