Strona główna

Działka na sprzedaż w Mościsku pod budownictwo mieszkaniowe

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-07-26

Działka na sprzedaż w Mościsku pod budownictwo mieszkaniowe

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów podaje do wiadomości ogłoszenie o zbyciu nieruchomości położonej w Mościsku, stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. 74/832-56-85.

powrót do poprzedniej strony