Strona główna

Działalność biblioteki, turystyka i sport. Czerwcowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-07-01

Działalność biblioteki, turystyka i sport. Czerwcowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za rok 2021, a także sport i turystyka - to główne tematy minionej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Obrady odbyły się w czwartek 30 czerwca.

Na początku posiedzenia przed radnymi wystąpił Chór Ludowy Macieje. Grupa obchodzi w tym roku jubileusz 60-lecia. Gratulacje i życzenia z tej okazji złożyli członkom zespołu Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów Grzegorz Powązka oraz Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski.

W dalszej części sesji radni wysłuchali dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta Justyny Kaczorowskiej. W swojej prezentacji przedstawiła Radzie najważniejsze działania podejmowane przez bibliotekę w sferze kultury w minionym roku.

Następnie głos zabrał kierownik Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Dzierżoniów Adam Wolniak. W swoim wystąpieniu przybliżył obszary wsparcia działalności sportowej na terenie gminy.

Prezentację na temat rozwoju turystyki w naszym regionie przedstawiła z kolei Marzena Zdolska z Biura Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska.

Rada przyjęła również kilka uchwał, m.in. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dzierżoniów w 2022 r., zamiaru przekształcenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Dobrocinie poprzez zmianę siedziby, czy ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dzierżoniów na rok szkolny 2022/2023.

Działalność biblioteki, turystyka i sport Czerwcowa sesja Rady Gminy DzierżoniówDziałalność biblioteki, turystyka i sport Czerwcowa sesja Rady Gminy DzierżoniówDziałalność biblioteki, turystyka i sport Czerwcowa sesja Rady Gminy DzierżoniówDziałalność biblioteki, turystyka i sport Czerwcowa sesja Rady Gminy DzierżoniówDziałalność biblioteki, turystyka i sport Czerwcowa sesja Rady Gminy DzierżoniówDziałalność biblioteki, turystyka i sport Czerwcowa sesja Rady Gminy DzierżoniówDziałalność biblioteki, turystyka i sport Czerwcowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony