Strona główna

Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla mieszkańców

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-01-23

Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla mieszkańców

aktualności Gmina Dzierżoniów

Projekt, którego nasza gmina jest partnerem, został zakwalifikowany do realizacji uzyskując dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Oznacza to, że mieszkańcy będą w najbliższym czasie mogli ubiegać się o środki na wymianę kotłów. W chwili obecnej trwają czynności formalne związane z podpisaniem umowy przez Lidera projektu.

Dotacje będą mogli uzyskać mieszkańcy chcący wymieniać nieekologiczne kotły i piece na paliwa stałe (głównie węglowe, tzw. kopciuchy). Projekt dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych. Premiowane będą domy o dobrym standardzie termicznym (a więc docieplone i uszczelnione).

W ramach grantu możliwa będzie wymiana na bardzo wygodne i tanie w eksploatacji pompy ciepła, ale także instalacje gazowe, kotły biomasowe czy instalacje ogrzewania elektrycznego (pod warunkiem, że będą zasilane energią z własnego systemu fotowoltaicznego). Nie jest dopuszczona wymiana na kotły olejowe czy kotły węglowe (choćby najnowocześniejsze).

Liderem i operatorem (a zarazem wnioskodawcą) projektu jest wyspecjalizowana organizacja inżyniersko-projektowa Centrum Technologii Energetycznych, działająca w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Organizacja ta zaprosiła do współpracy w ramach projektu grupę 5 gmin z regionu dzierżoniowsko-ząbkowickiego, w tym gminę Dzierżoniów. W przypadku naszej gminy jest to już kolejny projekt grantowy zainicjowany i prowadzony przez Stowarzyszenie w partnerstwie z naszą gminą. Poprzedni projekt dotyczył grantów na instalacje fotowoltaiczne i został bardzo ciepło przyjęty przez mieszkańców (zob. cte.fea.pl).

Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach obecnie uruchamianego projektu wyniesie 85 procent kosztów kwalifikowalnych nowej instalacji grzewczej, ale nie więcej niż 35 tys. zł.

Warto pamiętać, że:

  • podstawowym, choć nie jedynym warunkiem uzyskania grantu będzie wzięcie przez zainteresowanego mieszkańca udziału w konkursie grantowym
  • konkurs dla mieszkańców zostanie ogłoszony przez operatora Projektu/Grantodawcę. Przewidywany termin uruchomienia konkursu dla mieszkańców to marzec 2020 (UWAGA: termin ten ma charakter tylko orientacyjny i może ulec zmianie, zwłaszcza w przypadku opóźnień w podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu)
  • wraz z ogłoszeniem konkursu zostanie przedstawiony szczegółowy regulamin z kryteriami konkursowymi, sposobem składania wniosków, zasadami ich oceny oraz wzorami dokumentów konkursowych i aplikacyjnych.

Czynności przygotowawcze związane z udziałem mieszkańców w konkursie:

  • mieszkańcom zostanie zaproponowane w najbliższym czasie kompleksowe wsparcie w zakresie oceny i racjonalnego doboru technologii grzewczych, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji technicznej i energetycznej ich budynków
  • takie wsparcie zostanie udostępnione zainteresowanym mieszkańcom zarówno na etapie przedkonkursowym (a więc już w lutym i marcu 2020), jak i konkursowym (marzec-kwiecień br.).

O szczegółach będziemy informować w najbliższym czasie, w miarę finalizowania działań organizacyjno-przygotowawczych przez Lidera projektu.

powrót do poprzedniej strony