Strona główna

Doradztwo dla organizacji pozarządowych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-02-10

Doradztwo dla organizacji pozarządowych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Fundacja Merkury z Wałbrzycha w 2021 r. po raz kolejny będzie prowadziła punkt doradczo-szkoleniowy dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

W ramach umowy partnerskiej dotyczącej współpracy pomiędzy powiatem dzierżoniowskim a gminami powiatu udzielane będą porady w następującym zakresie:

 • pozyskiwanie funduszy na działania (ze źródeł krajowych i zagranicznych),
 • pisanie i rozliczanie projektów, sprawozdawczości,
 • elementy księgowości,
 • obowiązujące przepisy prawne i obowiązki formalne,
 • wspieranie i promowanie uczestnictwa organizacji w partnerstwach,
 • prowadzenie bieżącej działalności organizacji,
 • zatrudnianie personelu oraz współpraca z wolontariuszami,
 • wspieranie współpracy między organizacjami a instytucjami publicznymi,
 • zakładanie i likwidowanie organizacji.

Dyżury w punkcie konsultacyjnym dla organizacji pozarządowych będą prowadzone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, II piętro, pokój 216.

Terminy konsultacji:

 • 17 lutego 2021 r. (środa) - doradztwo telefoniczne i mailowe
 • 24 lutego 2021 r. (środa) - w godzinach od 14.00 do 18.00,
 • 10 marca 2021 r. (środa) - w godzinach od 14.00 do 18.00,
 • 24 marca 2021 r. (środa) - w godzinach od 14.00 do 18.00,
 • 7 kwietnia 2021 r. (środa) - w godzinach od 14.00 do 18.00,
 • 21 kwietnia 2021 r. (środa) - w godzinach od 14.00 do 18.00,
 • 12 maja 2021 r. (środa) - w godzinach od 14.00 do 18.00,
 • 26 maja 2021 r. (środa) - w godzinach od 14.00 do 18.00,
 • 9 czerwca 2021 r. (środa) - w godzinach od 14.00 do 18.00,
 • 22 czerwca 2021 r. (wtorek) - w godzinach od 14.00 do 18.00,
 • 7 lipca 2021 r. (środa) - w godzinach od 14.00 do 18.00,
 • 21 lipca 2021 r. (środa) - w godzinach od 14.00 do 18.00.

Dodatkowo przedstawiciel Fundacji udzieli wszelkich informacji również drogą elektroniczną - telefonicznie: (+48) 74 666 22 00, 74 666 22 03, (+48) 509 673 693 oraz mailowo: waldemar@weihs.pl.

Fot. Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Doradztwo dla organizacji pozarządowych
powrót do poprzedniej strony