Strona główna

Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-02-07

Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"

aktualności Gmina Dzierżoniów

W piątek 3 lutego, Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski podpisał umowę zawartą pomiędzy Gminą Dzierżoniów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowisko i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotyczącą udzielenia dotacji, w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. "kopciuchów") i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Pozyskana kwota to 4 080 000,00 zł.

Program "Ciepłe Mieszkanie" będzie wspierać zainstalowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

O dofinansowanie wymiany źródeł ciepła mogą ubiegać się osoby fizyczne o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji podzielona będzie na trzy poziomy. Szczegółowe informacje dot. projektu można uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze w Dzierżoniowie, który będzie prowadził nabór wniosków mieszkańców do projektu.

Punkt konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze"
ul. Sienkiewicza 18,
58-200 Dzierżoniów
tel. +48 517 566 669

Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe MieszkanieDofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie
powrót do poprzedniej strony