Strona główna

Dofinansowanie na przebudowę drogi w Piławie Dolnej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-03-29

Dofinansowanie na przebudowę drogi w Piławie Dolnej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów otrzyma wsparcie finansowe z budżetu województwa dolnośląskiego w wysokości 90% kosztów realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piławie Dolnej (dz. nr 1439). Jest to niezwykle ważna wiadomość - zarówno pod względem finansowym, jak i koncepcyjnym w zakresie realizacji planów rozbudowy gminnej infrastruktury drogowej.

Dofinansowana inwestycja skomunikuje już wybudowane drogi transportu rolnego w obrębie Dobrocin (wykonane w ramach prac poscaleniowych) z obecnie przebudowywanymi drogami rolnymi powstałymi w ramach prac scaleniowych w Piławie Dolnej (realizowanymi przez powiat dzierżoniowski).

Realizacja tych inwestycji będzie stanowiła istotne wsparcie dla rozwoju rolnictwa, a także uatrakcyjni i rozszerzy tereny dla rekreacji i turystyki rowerowej. W II kwartale 2022 roku planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (z terminem realizacji do 6 miesięcy).

Do pobrania: rysunek drogi

powrót do poprzedniej strony