Strona główna

Dofinansowanie na konserwację rowów melioracyjnych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-05-02

Dofinansowanie na konserwację rowów melioracyjnych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 34974,00 zł na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, będących własnością gminy.

Prace będą polegały m.in. na wykoszeniu i wygrabieniu roślinności ze skarp i dna rowów, wycięciu samosiejek utrudniających prawidłowy przepływ wody, oczyszczeniu przepustów a także usunięciu zalegającego na dnie urządzeń namułu.

W tym roku konserwowane będą rowy w Uciechowie, Tuszynie i Kiełczynie. Ich łączna długość wyniesie 2 735 m.b.

powrót do poprzedniej strony