Strona główna

Dofinansowanie na konserwację rowów melioracyjnych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-05-18

Dofinansowanie na konserwację rowów melioracyjnych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 34 000 zł na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, będących własnością gminy. Całkowity koszt zadania pn. "Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Dzierżoniów w 2022 r." wyniesie 68 427 zł.

Prace będą polegały m.in. na wykoszeniu i wygrabieniu roślinności ze skarp i dna rowów, wycięciu drzew i krzewów utrudniających prawidłowy przepływ wody, a także usunięciu zalegającego na dnie urządzeń namułu.

W tym roku konserwowane będą rowy w Uciechowie, Tuszynie i Włókach. Ich łączna długość wyniesie 5638 m.b.

powrót do poprzedniej strony