Strona główna

Dofinansowanie do rozbudowy sieci wodn

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-07-27

Dofinansowanie do rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 655 073 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz w zakresie działania 7 (M07) "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich".

Całkowity koszt zadania pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Jodłowniku i Józefówku w Gminie Dzierżoniów" szacuje się na 4 172 677,83 zł. Prace będą polegały na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Jodłownika i Józefówka, w wyniku czego nastąpi m.in. poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców. Planowana inwestycja będzie miała wpływ na ochronę środowiska przyrodniczego dzięki uporządkowaniu gospodarki ściekowej na terenie objętym projektem. Realizacja projektu pozwoli na wykonanie ok. 46 szt. przyłączy wodociągowych oraz blisko 142 szt. przyłączy kanalizacyjnych.

powrót do poprzedniej strony